मंगळवार, १३ डिसेंबर, २०११

जाहीरनामा

सर्व मते आमचाकडे
आता तयार झाला 
आमचा जाहीरनामा;
विकासाचा विषय असला तरी 
आहे हा बीनकामा !!

कोणी याला म्हणतो 
जाहीरनामा तर कोणी म्हणतो वचननामा !!
फक्त याचा उपयोग होतो 
जनाला बनवायला मामा !!!

             -दिनेश रा .जावळे .
                                           9004645660
 

बुधवार, १७ ऑगस्ट, २०११

आता कळलं

   चीरनिद्रेतून उठू लागलय
   आता आमचं सरकार;
   जेव्हा टीम अण्णांनी माजवला
   चोहीकडे हाहाकार.

   आम -आदमी काय आहे 
   आता यांना कळलं आहे !!
   जनलोकपाल विधयकाला विरोध करणार्यांच्या
   तोंडच पाणी  पळल आहे  !!!
 
            - दिनेश रा.  जावळे                                                                          
   
   

सोमवार, १५ ऑगस्ट, २०११

थांबवा

अरे बस यार !
आता तरी भ्रष्टाचार थांबवा 
हात आता तरी
कम लांबवा

खूप खालं आपण 
आता तरी ब्रेक घ्याल ना ..?
गोर -गरिबांचे रक्त 
आता तरी कम प्याल ना ...?  
             

             -दिनेश  रा . जावळे,
              9004645660 .    

गुरुवार, ११ ऑगस्ट, २०११

पोशिंदा

    आमचा एक-एक पोशिंदा
    जाऊ लागला वरी;
    करू लागला
    आत्महत्या शेतकरी.
   
    कृषिमंत्री पद आमचा 
    महाराष्ट्राकडे आले आहे !!
    घडू लागल्याले एवढे बघून 
    कृषिमंत्री  कसे भले आहे ?
                
               -दिनेश रा .जावळे